00a

00b

00c

00d

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15. Ernesto Pal - The Ganster (RIP) 08.04.1958 - 21.10.1999

16

17-aus privatsammlung von Gössi

18-aus privatsammlung von Gössi

19-aus privatsammlung von Gössi

20-aus privatsammlung von Gössi

21-aus privatsammlung von Gössi

22-aus privatsammlung von Gössi

23-aus privatsammlung von Gössi

24-aus privatsammlung von Gössi

25-aus privatsammlung von Gössi

26-aus privatsammlung von Gössi